Steenuilenavond op 4 april in Ommeren

Wilt u meer weten over steenuilen? Dan bent u van harte welkom op de informatieavond over steenuilen in Ommeren. Deze avond wordt georganiseerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met Steenuilenoverleg Nederland (STONE) en de lokale steenuilenwerkgroep. De avond vindt plaats op donderdag 4 april in Appelcafé Gruun, Zijveling 1 in Ommeren. Het programma start om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom!

Programma steenuilenavond

Tijdens de informatieavond vertellen de enthousiaste uilenvrijwilligers Frans Jacobs en Co van Kampen hoe steenuilen leven en op welke manier erven in het buitengebied kunnen bijdragen aan een geschikt steenuilenbiotoop. Ook wordt ingegaan op de rol van vrijwilligers bij de bescherming van uilen.

Uilenproject in de gemeente Buren

Doel van het project is om het leefgebied van steenuilen in het buitengebied van de gemeente Buren te behouden en verder te ontwikkelen. Uilenvrijwilligers spelen een onmisbare rol bij het vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid. De steenuilenwerkgroep in de gemeente Buren is op zoek naar versterking. Nieuwe vrijwilligers krijgen een cursus die bestaat uit de volgende onderdelen: adviseren van erfeigenaren aan de hand van een ‘erfscan’, territoria inventariseren met geluid, training veilig werken op een ladder, ophangen van nestkasten en broedbiologisch onderzoek. Helpt u mee om steenuilen in de gemeente Buren te beschermen? Tijdens de steenuilenavond kunt u zich desgewenst hiervoor aanmelden.

De steenuil

De steenuil is de kleinste uil in Nederland. Het halfopen cultuurlandschap biedt steenuilen een geschikte leefomgeving. Steenuilen zijn vooral actief in het donker. Als er jongen zijn, zijn ze ook actief in de avond en de vroege morgen. Overdag verblijven ze meestal op vaste ‘roestplaatsen’ in beplanting, gebouwen of in de nestholte. De steenuil is een holenbroeder die zelf geen nestholte kan maken. Hierdoor kan schaarste aan broedplaatsen ontstaan en kunnen nestkasten een geschikt alternatief bieden. Steenuilen zijn een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit van het cultuurlandschap.

Meer informatie over steenuilen(werk) vindt u hier en op http://www.steenuil.nl.

Ook interessant

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Oude IJsselstreek

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

Word ook een patrijzenteller en meld je aan voor de online cursus

hoogstamfruit

Doe deze winter mee aan beplantingsactie in Neder-Betuwe

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Rossel Collectierassen horen thuis op Achterhoeks erf

Uitdeeldag van succesvolle actie vogelbosjes op de Veluwe

Waardering voor vrijwilligers in het landschap op Dag van de vrijwilliger