Steenuilen

De steenuil is de kleinste in ons land voorkomende uil. De steenuil is in aantal sterk achteruitgegaan en staat daarom op de lijst van kwetsbare en bedreigde vogelsoorten. De steenuil is een echte ambassadeur van het cultuurlandschap: in een halfopen landschap met een afwisseling van hoogstambomen, heggen, knotbomen en (beweide) graslanden voelt hij zich prima thuis.

We organiseren regelmatig steenuilenprojecten. Een informatieavond voor bewoners maakt hier deel van uit. Verder richten we op verzoek nieuwe vrijwilligersgroepen op om nestkasten op te hangen en te onderhouden. Het opleiden van deze vrijwilligers gebeurt  in samenwerking met Steenuiloverleg Nederland (STONE).

In het informatieblad Informatieblad Erfvogels vindt u uitgebreide informatie over uilen, zwaluwen en zangvogels.

Tips

  • Nestgelegenheid bevorderen door het ophangen van nestkasten, knotten van wilgen, onderhouden van hoogstamfruitbomen en door oude schuurtjes te laten staan.
  • Voedselaanbod vergroten door overhoekjes met ruigte in stand te houden, een composthoop of takkenril aan te leggen.
  • Verdrinking in waterbakken voor vee komt helaas vaak voor. De uilen komen in het water terecht en kunnen er vervolgens niet meer uit. U kunt dit eenvoudig voorkomen door zelf iets te maken waardoor de uilen uit de waterbak kunnen klauteren.
  • U draagt ook bij aan de overlevingskansen van jongen door schuilgelegenheid te bieden onder of vlakbij het nest. Want jonge steenuilen komen op de grond terecht terwijl ze nog niet kunnen vliegen. In dit stadium zijn ze een makkelijke prooi voor bijvoorbeeld katten. Met een takkenhoop, een stapel houtblokken of een paar houten pallets redt u steenuilenlevens!
  • Kijk hier voor onze actuele acties rondom biodiversiteit! 

Andere links

www.steenuil.nl
www.vogelbescherming.nl
www.sovon.nl
Steenuilvriendelijke waterbakken, ontwikkeld door STONE

Kijk ook eens op: