Startdag Vrijwillige Weidevogelbescherming

grutto

De Provinciale Startdag Vrijwillige Weidevogelbescherming vindt plaats op zaterdag 14 februari 2015. Deze dag organiseert SLG voor de coördinatoren en sleutelfiguren van weidevogelbeschermingsgroepen in Gelderland. De locatie van de dag is: Dorpshuis De Aanloop in Otterlo, Sportlaan 5, 6731 BD te Otterlo. Aanvang om 10.00 uur.

Programma:logo vrijwillige weidevogelbescherming
09.30 uur Inloop met koffie/thee en iets lekkers
10.00 uur Opening door Arjan Vriend, directeur Stichting Landschapsbeheer
Gelderland
10.10 uur Resultaten en ontwikkelingen in de vrijwillige weidevogelbescherming in Gelderland door Karen Hinkamp, coördinator Vrijwillige Weidevogelbescherming bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland
10.30 uur “Ontwikkeling van boerenlandvogels in Gelderland” door Wolf Teunissen (Senior onderzoeker) van SOVON.
Uitleg over de ontwikkeling van soorten die afhankelijk zijn van graslanden, akkers en kleinschalig cultuurlandschap, zoals Veldleeuwerik, Patrijs, Gele kwikstaart, Kievit en Grutto. Hierbij wordt ook ingegaan op mogelijke oorzaken van veranderingen en de toekomst i.h.k.v. het nieuwe Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLB).
11.15 uur Pauze
11.30 uur “Samen voor de patrijs in Aalten” door Frans ter Bogt en Herman Simmelink (Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek).
Frans en Herman geven uitleg over het succesvolle akkerfaunaranden-project t.b.v. de Patrijs in de Achterhoek.
12.15 uur Uitreiking prijs “Weidevogelvrijwilliger van het jaar”
12.30 uur Soep met een broodje

Uitdelen materialen aan de vrijwilligersgroepen
Aanmelden voor de Provinciale startdag kan per email onder vermelding van uw naam en de vrijwilligersgroep waartoe u behoort. Graag voor 10 februari.

Ook interessant

Onderhoudskoffer gereedschappen

AHN kaart handige tool voor boomgaard inventarisatie

Plantmateriaal bestellen voor vrijwilligers

hoogstamfruit

Lienden, Lingemeer en Ommeren in het Groen

Winssense vrijwilligers schenken een echte ‘Haneman’

Knotgroep Heerde

Nieuwe knotgroep Heerde aan het werk

Doe mee aan Huissen Angeren in ’t groen

Vluchtelingen steken handen uit de mouwen op de hei in Wageningen