Startbijeenkomst project omgevingsmaatregelen A15

Op 15 juli werd in de OGtent in Duiven de startbijeenkomst van de het project Omgevingsmaatregelen A15 gehouden met circa 25 inwoners van de gemeente Duiven.

De uiteindelijke lijst omgevingsmaatregelen opgesteld door bewoners in sessies in 2018 en 2019 vormt de basis van dit project waarvoor Gemeente Duiven de middelen heeft gekregen van projectbureau ViA15. De omgevingsmaatregelen zijn in 2018 en 2019 op 3 kaarten gezet (Tekening 8, Tekening 9 en Tekening 10).

De totstandkoming van de lijst, de randvoorwaarden en voorgestelde werkwijze zijn terug te lezen in de Presentatie 15 juli.

Het daadwerkelijk naar uitvoering brengen van de voorgestelde maatregelen gebeurt in samenwerking tussen gemeente Duiven (daarbij ondersteund door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)) en een werkgroep van bewoners.

Er is bedacht dat deze werkgroep kan bestaan uit 2 bewoners afkomstig uit Groessen, 2 bewoners afkomstig uit Loo, 2 bewoners afkomstig uit De Helhoek en 2 bewoners afkomstig uit andere delen van de gemeente.

Opgave voor de werkgroep kan bij Marieke Paardekooper M.Paardekooper@1stroom.nl tot 1 augustus.

Eerste bijeenkomst werkgroep donderdag 16 september om 19.30 uur in het Gemeentehuis