Bewoners welkom op online startavond Klompenpad Hall

Let op: de fysieke bijeenkomst gaat niet door maar is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gewijzigd in een digitale bijeenkomst. Loopt u ook graag een blokje om in uw eigen omgeving? Wilt u meedenken over de doorontwikkeling van de wandelmogelijkheden in de omgeving van Hall? Kom dan naar de online startavond op dinsdag 23 november. De dorpsraad Eerbeek & Hall, de gemeente Brummen & Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) willen samen met bewoners en partijen in het gebied het Rondje Hall doorontwikkelen. Dit is een bestaande wandelroute die het landschap en de cultuurhistorie van het gebied beleefbaar maakt. De startavond vindt plaats om 19.30 uur. Na aanmelden ontvangt u een link om deel te kunnen nemen.

Klompenpaden in Gelderland

In Gelderland en Utrecht zijn 131 Klompenpaden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht. Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk door het boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Deze combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor bewoners die op deze manier een stukje geschiedenis van hun eigen omgeving ontdekken. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en zijn daarmee een stimulans aan de lokale economie. Momenteel wordt deze beleving geboden in het Rondje Hall. Voor het Klompenpad bij Hall wordt dan ook het reeds bestaande Rondje Hall doorontwikkeld. Verder bevindt zicht in de gemeente Brummen al het bestaande Leuvenschepad. De komende jaren worden er vier nieuwe Klompenpaden in de gemeente Brummen gerealiseerd: in Eerbeek, Empe/Tonden, omgeving Hall en Voorstonden/Cortenoever.

Aanmelden en meer informatie

Op de startavond wordt het project om het Rondje Hall door te ontwikkelen toegelicht. Alle aanwezigen krijgen de kans om te reageren op de eerste ideeën en hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en hun aanvullende ideeën voor deze route aan te dragen. Alle input van de avond zal verzameld worden op een centrale kaart. Een werkgroep (waarvoor men zich ook op deze avond kan aanmelden) bestaande uit bewoners, ondernemers en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag met de doorontwikkeling van het Rondje Hall. Wilt u deelnemen aan deze avond? Dan kunt u zich aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier.

Bewoners welkom op startavond Klompenpad Hall Het Klompenpad wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Brummen en de provincie Gelderland.

Ook interessant

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Hattem

Laorns Enkenpad: eerste Klompenpad in wandelgemeente Lochem

Doe inspiratie op voor het voorjaar in Landschapsnieuws!

Feestelijke opening van Klompenpad Kids in Nijbroek

Informatieavond over patrijzen, boerenlandvogels en vrijwilligerswerk

Vrijwilliger Jack van Dongen vindt opnieuw eerste kievitsei in Gelderland

Vondst eerste kievitsei is de start van het weidevogelseizoen 2022