Doe ook mee met beplantingsproject Maasdriel in het Groen

Wilt u als inwoner van het buitengebied van de gemeente Maasdriel graag heggen, knotwilgen, elzenrijen & boomgaarden op uw perceel aanplanten? Doe dan mee aan het beplantingsproject Maasdriel in het Groen. Tijdens een online bijeenkomst op donderdag 20 mei geeft SLG uitleg over de bijzondere landschappen in de gemeente Maasdriel. Verder wordt er verteld over de bomen, struiken planten en dieren die hier van nature voorkomen. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze online bijeenkomst. Deze start om 19.30 uur. U kunt zich aan de hand van onderstaand formulier aanmelden.

Versterken landschappelijk karakter Maasdriel

Samen met bewoners willen de gemeente en SLG aan de slag om erven in het buitengebied van Maasdriel te voorzien van streekeigen beplanting. De insteek is om met deze streekeigen beplanting het landschap in de gemeente Maasdriel te verfraaien.

Diersoorten profiteren van inheemse beplanting

Deelnemers aan het beplantingsproject krijgen subsidie, advies en ondersteuning om op hun erf of perceel inheemse beplanting aan te planten. Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage voor de beplanting. Door gebruik te maken van beplanting die hier van nature voorkomt in combinatie met goed ecologisch beheer profiteren diersoorten van het buitengebied hiervan, zoals steenuil, kneu, zwartkop, haas, egel, bijen, hommels en dagvlinders. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

Online bijeenkomst op 20 mei

Tijdens de online bijeenkomst vertelt SLG over hoe de bijzondere landschappen in de gemeente Maasdriel zijn ontstaan en welke landschapselementen zoals heggen, knotwilgen, boomgaarden en poelen hier van oorsprong voorkwamen, hoe ze verdwenen uit het landschap en op welke manier ze weer terug kunnen worden gebracht in het landschap. Tevens krijgen de deelnemers uitleg over wat ze zelf kunnen doen om hun erf aantrekkelijker te maken en welke ondersteuning ze hierbij kunnen krijgen vanuit het project.

Direct aanmelden voor het beplantingsproject Maasdriel in het Groen kan ook. Ga naar de speciale projectpagina voor meer informatie en aanmelden.

Het beplantingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Maasdriel en de provincie Gelderland.

Ook interessant

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

Word ook een patrijzenteller en meld je aan voor de online cursus

hoogstamfruit

Doe deze winter mee aan beplantingsactie in Neder-Betuwe

Campagne Bomen voor Koeien 2022

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Rossel Collectierassen horen thuis op Achterhoeks erf

Uitdeeldag van succesvolle actie vogelbosjes op de Veluwe

aanplant

Inwoners Terbroek planten streekeigen bomen en struiken voor een mooier buitengebied