Start van het Gelderse weidevogelseizoen door vondst eerste kievitsei in Gelderland

Vandaag is op een maisakker nabij Delwijnen, gemeente Zaltbommel, het eerste kievitsei in Gelderland gevonden. Deze vondst is om 13.20 uur gemeld bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland, dit is een dag na de vondst van het eerste landelijke kievitsei. De Gelderse vindster, weidevogelvrijwilligster Antoinette Thole uit Nederhemert, lid van de weidevogelbeschermingsgroep De Capreton, heeft in 2014 al het eerste landelijke ei gevonden op hetzelfde perceel en is al vele jaren actief als weidevogelbeschermer. Met het vinden van dit kievitsei is het Gelderse weidevogelseizoen 2018 begonnen. De start van het weidevogelseizoen is later dan in voorgaande jaren vanwege de vorstperiode van eind februari/ begin maart. Weidevogelvrijwilligers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Kievit onder druk in Nederland

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar, belangrijke oorzaak is de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding in het voorjaar. Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarna is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden.

Actieplan

De provincie Gelderland heeft eind 2016 het Actieplan akker- en weidevogels aangenomen, hierdoor is ruim 1 miljoen euro extra beschikbaar gekomen voor het nemen van maatregelen ten behoeve van akker- en weidevogels. De kievit is één van de doelsoorten uit dit plan en het gebied bij Delwijnen één van de aangewezen actieplangebieden voor de kievit.

Weidevogelbescherming door vrijwilligers

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteunt circa 450 vrijwilligers van 34 boerenlandvogelgroepen in Gelderland die actief zijn met het beschermen van boerenlandvogels. Voor deze vrijwilligers organiseert SLG cursussen over bescherming en monitoring. Ook schaft zij materialen aan en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding. Deze beschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden. Door om een nest heen te maaien, of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels een kans om rustig te broeden. In 2017 hebben de Gelderse vrijwilligers bijna 6000 weidevogelnesten beschermd.

Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer dat jaar waar nodig aan te passen om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in op Boerenlandvogelsnederland.nl.

SLG coördineert al ruim 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige weidevogelbescherming in onze provincie.

Foto kievit: Shutterstock

Ook interessant

Doe ook mee met beplantingsproject Kootwijkerbroek in het Groen

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Hattem

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel