Start Gelderse weidevogelseizoen met vondst eerste kievitsei

Vandaag is op een grasland in de Nijkerkerpolder, onderdeel van de Polder Arkemheen bij Nijkerk, het eerste kievitsei in Gelderland gevonden. Deze vondst is om 10.20 uur gemeld bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), dit is zes dagen na de vondst van het eerste landelijke kievitsei op 28 februari, dit was het vroegste ooit. De Gelderse vinder, weidevogelvrijwilliger Roelof Koelewijn uit Spakenburg, lid van de weidevogelbeschermingsgroep de BAO uit Nijkerk, liep samen met zijn 93-jarige vader in het veld toen hij vanochtend het ei vond. Met het vinden van dit kievitsei is het Gelderse weidevogelseizoen 2019 begonnen. De start van het weidevogelseizoen is vroeg dit jaar. Zo’n 400 weidevogelvrijwilligers van SLG, zoals Koelewijn, trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Kievit onder druk in Nederland

Roelof Koelewijn met 93-jarige vader Foto: Angelique van Beek

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar, belangrijke oorzaak is de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding in het voorjaar. Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarna is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden.

Beschermd weidevogelgebied

De polder Arkemheen waar het eerste Gelderse ei is gevonden, is een beschermd weidevogelgebied waar het collectief Veluwe samen met de agrarische natuurvereniging, boeren en vrijwilligers samenwerken aan weidevogelbeheer. Dit jaar worden er extra maatregelen genomen om plas-dras percelen te realiseren om betere omstandigheden voor de weidevogels te creëren.

Weidevogelbescherming door vrijwilligers

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteunt circa 400 vrijwilligers van 32 boerenlandvogelgroepen in Gelderland die actief zijn met het beschermen van boerenlandvogels. Voor deze vrijwilligers organiseert SLG cursussen over bescherming en monitoring. Ook schaft zij materialen aan en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding. De weidevogelbeschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden. Door om een nest heen te maaien, of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels een kans om rustig te broeden. In 2018 hebben de Gelderse vrijwilligers bijna 5500 weidevogelnesten beschermd, waarvan bijna 1000 in de polder Arkemheen.
Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer dat jaar waar nodig aan te passen om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in op Boerenlandvogelsnederland.nl.

SLG coördineert al ruim 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige weidevogelbescherming in onze provincie. Kijk hier voor meer info.

Ook interessant

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Hattem

Laorns Enkenpad: eerste Klompenpad in wandelgemeente Lochem

Doe inspiratie op voor het voorjaar in Landschapsnieuws!

Feestelijke opening van Klompenpad Kids in Nijbroek

Informatieavond over patrijzen, boerenlandvogels en vrijwilligerswerk

Vrijwilliger Jack van Dongen vindt opnieuw eerste kievitsei in Gelderland

Vondst eerste kievitsei is de start van het weidevogelseizoen 2022