Sponsoractie: ik zeg ja tegen 1 km bijenhaag in 2020!

Wilde bijen hebben het moeilijk. Zij zijn afhankelijk van de bloei van planten, bomen en struiken voor hun dagelijkse kostje. Veel hagen en andere landschapselementen echter zijn verdwenen in de afgelopen decennia en ook het aandeel bloeiende kruiden is sterk afgenomen.

Gonzende wilde bijen

De aanplant van hagen met het de juiste soorten, helpt om te voorzien in het voedselaanbod voor wilde bijen. Een haag met bloeiende rozen, meidoorn, mispel, krentenboompje of kamperfoelie levert niet alleen een pallet aan geuren en kleuren, maar laat het ook nog eens gonzen van de wilde bijen. Deze bijen zorgen voor de bestuiving van onze voedselgewassen. We kunnen niet zonder!
Door de aanplant van bijenhagen helpen we niet alleen de wilde bij, maar zorgen we ook voor herstel van het landschap. Zo brengen we verdwenen landschapsstructuren weer terug en helpen we de biodiversiteit een handje.

Helpt u mee?

Wij willen minstens 1 km bijenhaag aanleggen in 2020. Voor elke 15 euro kunnen vrijwilligers 10 meter bijenhaag aanplanten. Hoeveel meter bijenhaag kunt u sponsoren?

Wij hebben een ANBI status. Uw gift is aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.  Wij zijn een door CBF erkende goededoelenorganisatie.