Samenwerken

Vrijwilligersgroepen
Bij ‘Met je school de boom in’ werken we vanuit SLG samen met lokale zelfstandige vrijwilligersgroepen die het leuk vinden om enkele keren per jaar een schoolklas mee te laten werken op één van hun werklocaties.

De vrijwilligersgroepen zorgen voor de werklocatie en het begeleiden van de schoolkinderen tijdens de activiteit.

Terreineigenaren
De werklocaties variëren en kunnen op grond van particulieren of boeren liggen, maar ook op grond van terreinbeherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kastelen.

NME (natuur- en milieueducatie) centra
In de meeste regio’s werken we samen met de lokale NME. De activiteiten van ‘Met je school de boom in’, worden door de lokale NME opgenomen in hun jaarprogramma voor de scholen in de omgeving. Op die manier bereiken we veel basisscholen met het aanbod. De NME onderhoudt de contacten met de scholen, waardoor dit de vrijwilligersgroep ontzorgt.

Maak gebruik van bestaande ervaringen en werk samen met anderen!
NME centra, overzichtskaart van Nederland
IVN afdelingen
Scoutinggroepen
Plattelands Jongeren Gelderland (PJG)
WoesteLand (jongerengroep van IVN)

Kijk ook eens op: