Samenvoeging landelijke bureaus Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 19 juni in Dalfsen presenteerden de landelijke bureaus Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen hun nieuwe, gezamenlijke organisatie: LandschappenNL. LandschappenNL is de grootste belangenbehartiger voor het Nederlandse landschap. “Door de krachten te bundelen kunnen we ons nog effectiever en efficiënter inzetten voor landschap, natuur, erfgoed en burgers die zich hierbij betrokken voelen”, aldus Hank Bartelink, directeur van LandschappenNL.

LandschappenNL is de ondersteunende organisatie voor de aangesloten partners: de provinciale Landschappen en de provinciale organisaties Landschapsbeheer, waaronder onze organisatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Deze organisaties vertegenwoordigen samen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van bijna 310.000 donateurs.

Agnes van Ardenne, voormalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking en ex-staatssecretaris Buitenlandse Zaken, zal het voorzitterschap van LandschappenNL op zich nemen. Tevens is zij de nieuwe voorzitter van Landschapsbeheer Nederland. Agnes van Ardenne: “Het partnerschap van Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen in LandschappenNL leidt tot een groter lerend vermogen, meerwaarde en vernieuwing. LandschappenNL is ambitieus als het gaat om natuur en landschap. Als het moet tegen de wind in en over landsgrenzen heen, bijvoorbeeld in Brussel waar in feite uitgemaakt wordt wat wij hier met natuur, water en landschap moeten doen.”

De rollen die Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen nu vervullen, zullen de komende tijd geleidelijk aan worden geïntegreerd in LandschappenNL. Het nieuwe samenwerkingsverband zal zich steeds meer manifesteren als dé organisatie voor het Nederlandse landschap.
Bekijk het animatiefilmpje over LandschappenNL

Gelderland

In Gelderland blijven de organisaties Geldersch Landschap en Kasteelen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland zelfstandig opereren om respectievelijk de eigen terreinen als het landschaps in Gelderland te beheren, versterken en ontwikkelen. We werken vaak samen in projecten en bij activiteiten, zijn partner in lobby en advies aan de politiek, maar blijven zelfstandige organisaties.