Samen voor landschap en biodiversiteit Voorst

Vrijwilligersgroepen uit de gemeente Voorst opgelet! Gemeente Voorst heeft in 2018 de Entente Florale gewonnen en mag zich een jaar lang “het groenste dorp van Nederland” noemen. De gemeente Voorst is erg trots op deze titel en wil hiervoor al haar “groene vrijwilligersgroepen en dorpsorganisaties ” bedanken. Zonder alle verschillende initiatieven en inzet van deze groepen en dorpsbelangen was het niet gelukt om deze prestigieuze titel binnen te slepen.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Uitnodiging stamppotbuffet en aansluitend programma

De gemeente Voorst nodigt haar “groene vrijwilligersgroepen en dorpsorganisaties ” van harte uit voor een stamppotbuffet en aansluitend programma op dinsdag 29 januari 2019 van 17.00-20.00 uur in het Dorpshuis van Voorst, Schoolstraat 14 in Voorst.

Samen voor landschap en biodiversiteit in gemeente Voorst

Gemeente Voorst wil komende jaren inzetten op behoud en herstel van landschapselementen en biodiversiteit in haar buitengebied en kernen. Bewonersparticipatie vormt hierbij de rode draad. Na het buffet horen wij daarom graag van uw vrijwilligersgroep of dorpsbelang welke ambities, ideeën en toekomstdromen u heeft. Welke ondersteuning kunt u gebruiken bij het uitvoeren van toekomstige werkzaamheden of projecten gericht op natuur- en landschapsbeheer, biodiversiteit, toegankelijkheid, herstel cultuurhistorische objecten en natuurvoorlichting en –educatie?

Uw ideeën en input gebruiken we gebruikt om een landschaps- en biodiversiteitsprogramma op te stellen voor de periode 2019-2022.

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar deze bijeenkomst te komen, maar wel ideeën hebben voor toekomstige projecten of initiatieven neem dan gerust contact op met Robert Keizer van SLG of via 06-51198227 of 026-3537444.