Bijeenkomst 5: Ecologisch bermbeheer en bewoners

Foto: Henk van den Burg

Meenemen van bewoners in uw verhaal/ambitie, hoe doet u dat? Hoe speelt u in op participatie? Door bewoners op een positieve manier te benaderen, kunt u veel weerstand voorkomen.

Presentaties:
Presentatie bijeenkomst 5
Presentatie gemeente Arnhem

 

 

Kijk ook eens op: