Record aantal bomen en struiken geplant in 2019

In 2019 is een record aantal bomen en struiken de grond in gegaan. In onze beplantingsacties gingen boeren, burgers en buitenlui aan de slag met de aanplant van bijna 6.000 bomen zoals knotbomen, hoogstamfruitbomen, laanbomen en solitaire bomen. In het buitengebied plantten zij meer dan 300.000 struiken aan, samen goed voor meer dan 50 km heggen en hagen en meer dan 20 km houtwal.

Klimaatimpact

De aanplant van bomen en struiken zorgt voor versterking van het landelijk gebied, is goed voor de biodiversiteit en voor het klimaat. De bomen en struiken die in 2019 zijn aangeplant, zorgen voor de vastlegging van 14.238 ton CO2 over 50 jaar. In de afgelopen 10 jaar zijn er in onze projecten meer dan een miljoen bomen en struiken in Gelderland aangeplant.

Vrijwilligerswerk

Wij betrekken vrijwilligers bij het landschap en faciliteren 377 vrijwilligersgroepen met kennis, kunde en gereedschappen. In Gelderland hebben in 2019 ruim 13.000 vrijwilligers zich ingezet voor het landschap, door te knotten, te snoeien en aan te planten. We hebben berekend dat als al het vrijwilligerswerk door professionals zou zijn gedaan, dat in totaal ruim € 6 miljoen gekost zou hebben. In de afgelopen 10 jaar is het aantal mensen dat zich inzet voor het landschap gegroeid met zo’n 9.000 vrijwilligers.

Ambitie 2020

In 2020 zetten wij onze werkzaamheden voort en breiden wij deze uit met nieuwe ambities. Wij gaan o.a. aan de slag met:

  • Klimaatadaptieve beplanting
  • Klompenpaden Kids en XL
  • Vergroten van burgerbetrokkenheid
  • Natuurinclusieve landbouw
  • Opzetten van vrijwilligersgroepen
  • Zorg voor boerenlandvogels
  • Opzetten praktijknetwerk biodiversiteit
  • Met je school de boom in

Kijk hier voor het complete Jaarbericht 2019

Ook interessant

Project Poelen.nu zet poelen op de kaart

veldleeuwerik

Infoavond oprichting Akkervogelwerkgroep Bommelerwaard op 7 oktober

Maaien met de zeis_ David van Haren

Webinar insect-vriendelijk maaibeheer en praktijkdag maaien met de zeis in Nijkerk

Bewoners welkom op startavond Klompenpad Elden

Doe mee met Buitengebied Bennekom in het Groen

Poelen.nu praktijkdag in Berkelland

Landschapsknokker 2021 naar Albert Smit

Opening 100ste Gelderse Klompenpad in Alphen aan de Maas