Realisatie grote landschapsopgaven gemeente Brummen

Wilt u uw grond landschappelijk inrichten met elementen zoals bosjes, hagen, fruitbomen of laanbomen? Dan is deze actie die wij samen met de gemeente Brummen organiseren mogelijk interessant voor u.

Deelnemen is helaas niet meer mogelijk.

‘Grote’ wensen voor uw terrein?
We bieden bewoners met veel eigen terrein de mogelijkheid hun gronden landschappelijk in te richten zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken en u kunt genieten van al het extra leven om u heen.

We bieden een werkwijze waarbij u zelf kunt aangeven welke wensen u heeft. Met subsidie, zowel op het plantmateriaal als op de uitvoering van het plan!

Wij maken aan de hand van uw wensen in overleg met u een inrichtingsplan,  inclusief soortenlijst.
Voor de aankoop van het plantmateriaal en de daadwerkelijke aanleg van de landschapselementen krijgt u subsidie.
De uitvoering wordt gedaan door een lokale uitvoerder. Dat kan  een hovenier zijn, een Agrarische Natuurvereniging of een groenaannemer.

Voorwaarden voor deelname
De belangrijkste voorwaarde is dat uw terrein groot genoeg is. De inrichting van een tuin of een erf komt niet in aanmerking voor deze actie. Voor de inrichting van uw erf kunt u deelnemen aan een van de erfbeplantingsprojecten Levend Landschap. Zie https://www.landschapsbeheergelderland.nl/gemeente-brummen/
U kunt dan wel het formulier hieronder invullen (alleen uw contactgegevens en een vinkje zetten bij ‘ik heb interesse in deelname aan een erfbeplantingsproject’) zodat we u kunnen informeren over de start van de erfbeplantingsprojecten in de gemeente Brummen.

Hieronder en in het aanmeldformulier staat per element aangegeven hoeveel ruimte er voor nodig is en of er nog andere voorwaarden zijn.

Achtergrondinformatie landschap en elementen
Bij het aangeven van uw wensen kunt u zich oriënteren op het landschapstype waarin u woont. We hebben hiervoor een speciale kaart gemaakt.

 

 

Kijk ook eens op: