Provincie Gelderland: Subsidie Cultuur- & erfgoedparticipatie

De Provincie Gelderland zoekt naar vernieuwende ideeën om mensen in hun vrije tijd (dus niet tijdens werk- of schooltijd) cultuur en erfgoed te laten beoefenen. Dat kan ook gaan over ideeën om vrijwilligers te betrekken bij groen erfgoed. Het moet  gaan om erfgoed binnen de grens van een rijksmonument of gemeentelijk-monument. Ook moet je samenwerken met een partij uit een andere discipline of sector. De bijdrage is € 10.000 en je zorgt zelf voor minimaal € 3.500.

De provincie biedt een subsidieforum aan speciaal voor deze subsidie, waar je je idee kunt indienen. Op dit forum is een invulformulier om je projectidee te omschrijven en de provincie coacht je om je idee verder te brengen. Hierna wordt de aanvraag beoordeeld door het publiek en bij voldoende stemmen (75 stemmen) wordt een subsidie verleend van € 10.000.

Wil je iets op zetten voor monumentaal erfgoed? Wil je een cultureel evenement ontwikkelen waar mensen in hun vrije tijd actief aan deel kunnen nemen? Buitenplaatswerkgroepen en archeologiewachten zijn van harte uitgenodigd om een idee in te dienen. Maar natuurlijk kunnen ook andere vrijwilligersgroepen of bewoners van Gelderland een aanvraag doen.

Meer informatie of een idee indienen.

 

 

Kijk ook eens op: