Projecten in heel Gelderland

Natuurerfadvies

Op een Natuurerf zijn veel natuurlijke elementen te vinden: een takkenril, een broeihoop, een insectenhotel of een poel en inheemse landschappelijke beplanting als hagen, fruitbomen, singels en bloemrijke randen. Woont u in het buitengebied en wilt u een Natuurerf? Onze adviseur komt graag langs.

Natuurinclusieve landbouw

SLG draagt boeren die de omslag willen maken naar natuurinclusieve landbouw een warm hart toe. We nemen actief deel aan het Gelderse Platform Natuurinclusieve Landbouw en werken samen met verschillende boeren om de overgang te maken naar natuur- en milieuvriendelijke landbouw met aandacht voor herstel van het landschap en de biodiversiteit.

Leernetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui

Het Leernetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui is een Gelders netwerk waar particulieren met grond in het buitengebied elkaar kunnen vinden op het gebied van biodiversiteit. Het Leernetwerk wil een platform zijn voor kennisuitwisseling, het delen van praktijkervaring en inspiratie.

Natuurwerkdag

Vrijdag 5 en zaterdag 6 november is het weer zo ver: De Landelijke Natuurwerkdag! Op deze dagen gaan jong en oud samen naar buiten om te werken aan behoud en herstel van natuur en landschap. Naar verwachting zijn er 500 locaties waar de handen uit de mouwen gestoken worden. Ook in Gelderland gaan vrijwilligers aan de slag.

Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer

Het Leernetwerk heeft als doel om ecologisch bermbeheer in heel Gelderland te stimuleren. Bloeiende bermen dragen bij aan een fijnmazige landschapsstructuur: onmisbaar voor (wilde) bijen, vlinders en veel andere dieren. SLG organiseert een Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer in opdracht van de provincie Gelderland  voor Gelderse gemeenten, waterschappen en provincie.

Poelen.nu

Poelen.nu heeft als doel om in de provincie Gelderland meer aandacht en zorg te besteden aan het onderhoud van poelen en het beheer te stimuleren. SLG en RAVON doen daarom in drie gemeenten een pilot door vrijwilligers op te leiden om achterstallig onderhoud van poelen te leren signaleren en dit te registreren via een online poelenkaart op Poelen.nu. Deelnemende gemeenten zijn de gemeente Apeldoorn, Berkelland en Heumen.

Bomen voor koeien

De koeien op de warme, kale weilanden in de warme zomers van afgelopen jaren, zijn aanleiding voor Stichting wAarde, Vroege Vogels en LandschappenNL  om ook in 2021 weer een actie ‘Bomen voor Koeien’ te doen: een diervriendelijk landschap, met schaduw voor koeien.

Plan boom

10 miljoen extra bomen door heel Nederland. Dat is in het kort het doel van Plan Boom. Bomen helpen om de hoeveelheid CO2 te verminderen. Bovendien maken ze onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder. Plan Boom is een project van LandschappenNL en de Natuur en Milieufederaties.

Deltaplan Biodiversiteit

Samen met andere natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers, banken, overheden en bedrijven zetten wij ons in voor biodiversiteitsherstel in Nederland. LandschappenNL is partner van Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Kijk ook eens op: