PRIVACY STATEMENT Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting Landschapsbeheer Gelderland en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waar Stichting Landschapsbeheer Gelderland op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Stichting Landschapsbeheer Gelderland adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Stichting Landschapsbeheer Gelderland is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41049501. Stichting Landschapsbeheer Gelderland is gevestigd en kantoorhoudend in Rosendael 2a, 6891 DA, Rozendaal en bereikbaar via het e-mailadres info@landschapsbeheergelderland.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Stichting Landschapsbeheer Gelderland op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Stichting Landschapsbeheer Gelderland optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Stichting Landschapsbeheer Gelderland plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website aan Stichting Landschapsbeheer
Gelderland verstrekt. Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van onze activiteiten en projecten en voor de interne administratie.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan uw persoonsgegevens delen met aan Stichting Landschapsbeheer Gelderland gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Stichting Landschapsbeheer Gelderland rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Stichting Landschapsbeheer Gelderland zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Stichting Landschapsbeheer Gelderland samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Stichting Landschapsbeheer Gelderland website:

Functionele cookies

Stichting Landschapsbeheer Gelderland plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Stichting Landschapsbeheer Gelderland maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics en Hotjar, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Landschapsbeheer Gelderland verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft voor het gebruik van Hotjar een verwerkersovereenkomst met Hotjar gesloten.

Advertentiecookies

Advertentiecookies
Stichting Landschapsbeheer Gelderland gebruikt advertentiecookies om inzicht te krijgen in onze campagneprestaties. Hiervoor heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland een verwerkersovereenkomst met Facebook gesloten. Meer informatie over de gegevensverwerking kun je vinden in de Privacy Policy van Facebook.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kunt u informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat Stichting Landschapsbeheer Gelderland over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@landschapsbeheergelderland.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Stichting Landschapsbeheer Gelderland, of verzoeken om inzage in, correctie en/ of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Stichting Landschapsbeheer Gelderland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Stichting Landschapsbeheer Gelderland of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland via info@landschapsbeheergelderland.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Stichting Landschapsbeheer Gelderland omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@landschapsbeheergelderland.nl.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 21 september 2021.

Kijk ook eens op: