Presentatie Onderzoeksrapport naar participatie aanpak SLG

Binnenkort wordt het onderzoeksrapport naar de participatie aanpak van SLG gepresenteerd aan genodigden. Tijdens deze bijeenkomst wordt het rapport aangeboden aan Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van provincie Gelderland. De Wetenschapswinkel van Wageningen UR heeft SLG ondersteund, Alterra heeft het onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gaat in op een actueel maatschappelijk vraagstuk en biedt aanknopingspunten voor overheden en organisaties.