Nieuw Oral History boek: Gelderse verhalen van boeren, burgers en buitenlui

Wat voor gevolgen had de komst van trekkers, prikkeldraad en kunstmest voor het leven op het boerenerf en platteland? Het boek ‘Gelderse verhalen van boeren, burgers en buitenlui, 70 jaar plattelandsgeschiedenis’ beschrijft de ontwikkelingen in de landbouw in de jaren ’40, ’50 en ’60.
De vrijwilligers van de Oral History Werkgroep Gelderland hebben boeren, loonwerkers, pachters en hun vrouwen geïnterviewd en gefotografeerd.

Mevrouw Brusse-Til vertelt over de modernisering van het platteland. “Onze boerderij bestond uit tien bunder (hectare) grond, een paard, acht melkkoeien, wat jongvee, varkens en kippen. Ik denk dat we wel drie hokken met kippen hadden, dat was toen de grootste bron van inkomen.”

Boekpresentatie

Vrijdag 1 april vindt voor genodigden de boekpresentatie plaats in Veluws Museum Hagedoornse Plaatse in Epe, van 14.00 tot 17.00 uur.

Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Nabij Producties.

Maptour

Bekijk hier de maptour van het oral history project met een overzicht van verhalen en beeld, inclusief enkele verhalen die niet in het boek staan.