Praktijk Sinusbeheer van grasvegetaties Nijkerk

Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Hoe kunt u deze dieren op uw terrein helpen? Wat zijn bijvriendelijke bloemen? Om bewoners op weg te helpen start SLG een biodiversiteitsproject in de gemeente Nijkerk. Een van de onderdelen van dit project is een praktijkcursus Sinusbeheer van grasvegetaties op vrijdag 17 september  van 10.00 tot 12.30 uur voor de Werkgroep Biodiversiteit.

Sinusbeheer

Sinusbeheer is een specifieke invulling van ecologisch beheer, speciaal gericht op een geschikte leefomgeving van bestuivers zoals wilde bijen en vlinders.

Deze bijeenkomst start met een presentatie over sinusbeer. Na de presentatie krijgt de groep buiten een training ‘veilig werken’ (ARBO) voordat ze aan de slag gaan met de zeis. Ook de verwerking van maaisel in een ‘muizenruiter’ staat op het programma. Deze cursus is enkel voor leden van de op te richten Werkgroep Biodiversiteit Nijkerk. Het volgen van de webinar Sinusbeheer van grasvegetaties is verplicht voor deelname aan deze cursus.

Als vrijwilligers zich verder willen bekwamen in het zeisen dan kunnen zij zich aanmelden voor de zeistrainingen die SLG jaarlijks organiseert.

Kijk ook eens op: