Poelenwerkgroep Voorst

De poelenwerkgroep inventariseert vanaf april regelmatig poelen om een beeld te krijgen van het leven in en om de poelen. De poelenwerkgroep geeft advies aan de poeleigenaren om een zo gunstig mogelijk klimaat in en om de poel te creëren voor o.a. de kamsalamander. Aan de hand van dit advies helpen de vrijwilligers, indien gewenst, de eigenaren in de maanden september en oktober met het onderhoud van hun poel. Een poel in een goede conditie houden blijkt erg veel werk met zich mee te brengen. De extra handen die de poelenwerkgroep kan leveren, geeft veel eigenaren het steuntje in de rug om enthousiast te blijven over hun poel.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Poelenwerkgroep Voorst en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de coördinator:

Email: mw. S. Booij

De groep is werkzaam in de gemeente Voorst.