Plantmateriaal bestellen voor vrijwilligers

Aanmelden voor deze actie is niet meer mogelijk.

Vele meters haag en singel en tientallen boomgaarden worden jaarlijks door particuliere grondeigenaren in het landschap aangelegd dankzij onze provinciebrede plantacties zoals Heg en Houtwal of Houd de bongerd hoog. Ook vrijwilligers kunnen een nog grotere rol spelen bij de aanleg van nieuwe landschapselementen of de versterking hiervan. Omdat vrijwilligers hun werkgebied en het landschap waarin ze werken goed kennen, kunnen ze ook kansen zien voor verbetering in het landschap.

Denk bijvoorbeeld aan een plek voor een nieuwe hoogstamboomgaard, of een weiland waar een haag of solitaire boom eigenlijk thuishoort. Als de grondeigenaar meedoet, kunt u samen een plan maken waarbij de bij SLG aangesloten vrijwilligersgroepen hiervoor dan bij ons (autochtoon) plantmateriaal kunnen bestellen.
Het gaat om bijvoorbeeld bosplantsoen voor heggen, hagen en bosjes, hoogstamfruitbomen (geen collectieboomgaard), elzensingels en solitaire- of laanbomen. Heeft uw vrijwilligersgroep belangstelling? De coördinator kan zich hieronder opgeven.

 

Kijk ook eens op: