Periodieke gift

U kunt ons werk in het landschap steunen door gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag te schenken. Het hele bedrag komt ten goede aan de missie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Deze periodieke gift kunt u belastingvrij schenken. Stichting Landschapsbeheer Gelderland is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ANBI genoemd. Dankzij de ANBI status kunt u uw gift aftrekken van uw inkomens- of vennootschapsbelasting.

U vult samen met ons in tweevoud het formulier ‘periodieke schenking’ in. Eén exemplaar is voor ons, het andere bewaart u in uw administratie. U maakt jaarlijks – maar tenminste vijf aaneengesloten jaren – het vermelde bedrag over.
Het voordeel van een periodieke schenking is dat deze altijd 100% fiscaal aftrekbaar is, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking. Uw gift is dus volledig belasting aftrekbaar en staat helemaal los van de drempel die hierin door de belastingdienst wordt gehanteerd. Meer informatie over belastingvrij schenken is ook te vinden op de website www.belastingdienst.nl.

Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen: 026-3537444 of via het contactformulier.

Wij zijn een door CBF erkende goededoelenorganisatie en wij hebben een ANBI status.

Kijk ook eens op: