Patrijzenwerkgroep Montferland

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de boerenlandvogels tegen te gaan. Er zijn verschillende soorten boerenlandvogelwerkgroepen, namelijk de weidevogelvogelwerkgroepen, de patrijzentelgroepen en de akkervogelwerkgroepen.

Vrijwilligers van een akkervogelwerkgroep zetten zich in om het leefgebied van akkervogels te verbeteren. Het boegbeeld van de akkervogels is de patrijs, maar ook andere soorten zoals de veldleeuwerik en kneu profiteren van de maatregelen. Kleine landschapselementen zoals hagen worden hersteld of aangelegd en randen worden ingezaaid. Dit zorgt gedurende het hele jaar oor voldoende voedsel en schuilgelegenheid. De werkzaamheden vinden altijd plaats in groepsverband.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Patrijzenwerkgroep Montferland en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u per email contact opnemen met de coördinator:

E-mail: Dhr. A. Hendriksen

De groep is werkzaam in de gemeente Montferland.