Patrijzentelgroep Maas en Waal gemeente Wijchen

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de boerenlandvogels tegen te gaan. Er zijn verschillende soorten boerenlandvogelwerkgroepen, namelijk de weidevogelvogelwerkgroepen, de patrijzentelgroepen en de akkervogelwerkgroepen.

Patrijzenvrijwilligers zetten zich in voor de patrijs door in het voorjaar tellingen te verrichten. Dit doen ze om de territoria van de patrijs in kaart te brengen. In het najaar en in de winter blijven de vrijwilligers de patrijzengezinnen (kluchten) volgen. Ze gaan meestal met z’n tweeën op pad en doen dag- en avondtellingen.

Resultaten:
In het voorjaar van 2018 zijn diverse vrijwilligers voor het eerst in de gemeente Wijchen op pad geweest om het aantal territoria patrijzen vast te stellen. In totaal werden er 31 territoria gevonden waarvan de meeste tussen Batenburg en Hernen.

In het voorjaar van 2019 zijn vrijwilligers wederom het aantal territoria patrijs gaan tellen. In totaal werden er 37 territoria vastgesteld. Wederom de grootste aantallen tussen Batenburg en Hernen. Ook zitten er enkele paartjes rondom Niftrik en Balgoij. Twee paartjes zitten er nog ten oosten van Bergharen. We zijn erg benieuwd of deze stijgende lijn zich in 2020 zal doorzetten.

Meedoen?
Samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Agrarische Natuurbeheervereniging Collectief Rivierland en de faunabeheerseenheid Batenburg hopen wij natuurliefhebbers de patrijs in Wijchen te behouden.

Wilt u meer informatie over Patrijzentelgroep gemeente Wijchen en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u per email contact opnemen met de coördinator:

E-mail: Dhr. J. Houkes