Participatie-aanpak SLG onder de loep

Op maandag 15 februari 2016 is het onderzoeksrapport ‘Waardecreatie en de participatie-aanpak van Stichting Landschapsbeheer Gelderland’ gepresenteerd. De Wetenschapswinkel van Wageningen UR heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteund met een onderzoek naar de waardecreatie van de participatie-aanpak van SLG om landschapsdoelen te bereiken. De Wetenschapswinkel heeft het onderzoek laten verrichten door Alterra, het onderzoeksinstituut van Wageningen UR voor de groene leefomgeving. Arjan Vriend, directeur van SLG, gaf tijdens de presentatie aan dat de focus van SLG meer en meer ligt op participatie in het landschap. Hij ziet kansen voor de toekomst om burgers en bewoners nog meer te betrekken bij landschapskwaliteit.
SLG vervult als participatie-professional verschillende rollen. Binnen de projecten faciliteert, stimuleert en empowert zij burgers en heeft SLG een rol in het leggen van verbinding tussen alle actoren. De principes van de participatie-aanpak, zoals de nadruk op eigenaarschap en zelf organiserend vermogen zijn leidend. De werkwijze is meer gericht op verbinding en betrokkenheid, door de nadruk te leggen op de inbreng van voorzijde rapportmensen zelf, waardoor ook verantwoordelijkheid en daadkracht ontstaat. Naast het versterken van het landschap door middel van de participatie-aanpak, komt de verbondenheid tussen mensen en hun omgeving als doelstelling naar voren. De wijze waarop de principes van de participatie-aanpak van SLG uitmonden in hoe SLG medewerkers hun rollen als participatie-professional oppakken, blijkt in de praktijk goed uit te pakken als het gaat om waardecreatie binnen de projecten. Waarden worden gecreëerd door alle betrokkenen, zoals bewoners, dorpsorganisaties en gemeenten. Bovendien blijkt de waardecreatie divers, gelaagd en naast, aan natuur en landschap, ook bij te dragen aan het welzijn en het sociaal kapitaal in de dorpen en lokale gemeenschappen.
Na het aanbieden van het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport aan gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, liet hij weten goed uit de voeten te kunnen met het rapport. Hij noemde het een waardevol rapport dat inzichten biedt in de waarden die door SLG in het samenspel met anderen gecreëerd worden.

Het volledige rapport Waardecreatie en de participatie-aanpak SLG is te downloaden, in het rapport is een beknopte samenvatting opgenomen.