Boek: Parels van de Edese landschappen

Het boek Parels van de Edese landschappen verschijnt op zaterdag 2 december. Het landschap van de gemeente Ede is uniek. Ede mag er trots op zijn. De gemeente onderscheidt vijf typen landschap: heide- en broekontginningslandschap, engenlandschap, kampenlandschap, veenontginningslandschap en bos- en heidelandschap. Het is verrassend dat we wandelend en fietsend op 32.000 hectare van zo veel afwisseling kunnen genieten.

80 bijzondere locaties

In het boek Parels van de Edese landschappen, dat is gemaakt op initiatief van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en gemeente Ede, worden de vijf landschapstypen in het vrij toegankelijke buitengebied van de gemeente Ede beschreven en zichtbaar gemaakt in de vorm van ruim tachtig bijzondere locaties die door de Edese bevolking daarvoor zijn aangedragen uit te lichten.
Het boek bevat 144 pagina’s vol met prachtige foto’s, informatieve teksten, interviews met Edese burgers die zich verbonden voelen met het landschap. Plus verhelderende tekeningen, dichtstbijzijnde fietsknooppunten en routekaarten van de elf Klompenpaden die het Edese grondgebied rijk is.

Hommage aan het landschap

De landschapsfotografie in het boek is grotendeels van de bekende Edese fotograaf Marten Idema, die in het voorjaar van 2017 vrij plotseling overleed. Hij maakte zo’n 25.000 foto’s van Ede en omgeving. Daarmee is dit boek ook een hommage aan zijn manier van kijken naar het landschap dat hem vertrouwd was. De fotoselectie is aangevuld met portretten en foto’s van onder andere Hans Dijkstra. De vijftien interviews werden, evenals de tekst- en beeldredactie, verzorgd door Wim Huijser, die onder andere een tweetal boeken over de Klompenpaden maakte.

Uitgave: Blauwdruk, ISBN 978 949247 423 0, prijs € 16,50.