Paradijs voor de patrijs

Boerenlandvogels hebben het moeilijk. De patrijs is daar een voorbeeld van. Deze prachtige akkervogel zien we steeds minder. Het project ‘Paradijs voor de patrijs’ in Montferland helpt patrijzen. Door het inzaaien van kruidenrijke akkerranden worden aan patrijzen broedgelegenheid, voedsel en dekking geboden. Bovendien ziet het er met de bloemen en kruiden mooi uit voor de wandelaar en fietser. André Hendriksen en Theo Kaal zijn lokale bewoners en trekkers van dit project: “Er is in 2017 twaalf hectare vogelakkers en akkerranden voor de patrijs ingezaaid”.

‘Paradijs voor de patrijs’ wil het leefgebied van akkervogels verbeteren en in het bijzonder die van de patrijs. Door het inzaaien van kruidenrijke akkerranden bieden we broedgelegenheid, dekking en voedsel niet alleen voor de patrijs maar ook voor andere akkervogels zoals de gele kwikstaart, geelgors, kneu en veldleeuwerik. Het zaadmengsel is speciaal gericht op akkervogels en bestaat uit zomergranen (haver, zomertarwe, zomergerst) aangevuld met cultuurgewassen als boekweit, zomerkoolzaad, luzerne, zonnebloem, groot kaasjeskruid en korenbloem. Vooral deze bloeiende cultuurgewassen trekken insecten aan die voor veel akkervogels een belangrijke voedselbron zijn om hun jongen mee groot te brengen. Verder vormt het zaad een welkome bron van voedsel in het najaar en winter voor groepen akker- en zangvogels die doortrekken of overwinteren. Daarnaast biedt de akkerrand de vogels dekking en beschutting. De akkerranden bieden ook allerlei insecten zoals vlinders en bijen maar ook zoogdieren voedsel en bescherming.

André Hendriksen en Theo Kaal: “En nu hebben we samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Natuurmonumenten en de gemeente Montferland een prachtige fietsroute langs deze randen gerealiseerd”. De patrijzenfietsroute leidt de fietser door het mooie Montferland. Een fraai gebied met heuvelachtige bossen op een stuwwal met vergezichten, oude akkers en kruidenrijke randen. Van oudsher liggen hier al graanakkers en veel zandwegen. Het startpunt is bij uitspanning ’t Peeske, Peeskesweg 12 in Beek.

Doet u  mee?

Kijk hier voor onze actuele acties rondom biodiversiteit! 

Wilt u zelf een biodiversiteitsproject opstarten? Neemt u dan contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Kijk ook eens op: