Documentatie

Hier vindt u documentatie over de volgende onderwerpen:

Bermbeheerplannen Gelderse gemeenten:

Communicatie met bewoners:

Goed opdrachtgeverschap:

Methoden en effecten van ecologisch bermbeheer:

Verwerking van maaisel:

Waarom ecologisch bermbeheer:

Monitoring:

Kijk ook eens op: