Wat doen we?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland is dé organisatie in Gelderland die zich inzet voor het cultuurlandschap. Het landschap met heggen, knotwilgen, boomgaarden en poelen. Wij hebben geen eigen terreinen en werken dus altijd samen met anderen. Dit kan een gemeente zijn, een agrariër of particuliere grondeigenaar (bewoner van het buitengebied), vrijwilligers of de provincie Gelderland.

Veel van het landschap wordt in stand gehouden door vrijwilligers. Deze onmisbare krachten ondersteunen wij met kennis, kunde en gereedschap. Ook het particulier natuurbeheer in eigen tuin of op het eigen erf stimuleren we. Dit kan in (gemeentelijke) projecten maar ook door individuele bewoners te voorzien in advies en door het ontwerpen van inrichtingsplannen voor het erf. Lees meer over wat wij voor verschillende doelgroepen kunnen betekenen.

Gedragscode Natuurbeheer

Bij onze werkzaamheden en activiteiten in het landschap gaan we zorgvuldig om met flora en fauna en willen we verstoring voorkomen dan wel beperken. We maken hierbij gebruik van de Gedragscode Natuurbeheer. Ook zullen we de vrijwilligers stimuleren dit te doen en hen hierbij faciliteren. Lees de Gedragscode Natuurbeheer.

Kijk ook eens op: