Vrijwilligersadviesraad

Wist u dat Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) bij het opstellen en uitvoeren van haar vrijwilligersbeleid ondersteund wordt door de Vrijwilligersadviesraad? De Vrijwilligersadviesraad bestaat momenteel uit 12 vaste leden en is samengesteld uit de diverse soorten vrijwilligersgroepen die door ons ondersteund worden. Er zijn vele vrijwilligersgroepen die gebruik maken van onze adviezen en faciliteiten. De leden van de Vrijwilligersadviesraad worden door de directeur-bestuurder van SLG aangezocht en worden telkens benoemd voor een periode van 2 jaar.

Klankbord

De Vrijwilligersadviesraad vormt het klankbord voor de directeur-bestuurder van SLG. De Vrijwilligersadviesraad geeft gevraagd en  ongevraagd advies over het te volgen en uit te voeren vrijwilligersbeleid. Eén lid van de raad van toezicht van SLG wordt op voordracht van de Vrijwilligersadviesraad benoemd. Op dit moment is José Blom op voordracht van de Vrijwilligersadviesraad lid van de raad van toezicht van SLG.

Bijeenkomsten en gesprekspunten

De Vrijwilligersadviesraad komt twee keer per jaar bij elkaar, waarvan één keer in combinatie met een werkbezoek. De overleggen worden door SLG georganiseerd. Enerzijds informeert SLG over ontwikkelingen en legt zij vragen voor. Anderzijds informeren de leden over de werkpraktijk en geven zij adviezen. De leden horen ook van elkaar wat er zoals speelt en krijgen een overall beeld van het vrijwilligerswerk. Doordat kennis en ervaringen gedeeld worden, zijn de overleggen leerzaam en inspirerend voor zowel SLG als de leden van de Vrijwilligersadviesraad. Na ieder overleg worden de belangrijkste gesprekspunten in de nieuwsmail voor vrijwilligers opgenomen.

Vragen of opmerkingen over de Vrijwilligersadviesraad en/of over het vrijwilligersbeleid van SLG kunt u kwijt bij Arjan Vriend, directeur-bestuurder van SLG, via de email: a.vriend@landschapsbeheergelderland.nl.

Als u iets wilt delen met de Vrijwilligersadviesraad is het volgende emailadres beschikbaar: vrijwilligersadviesraad@landschapsbeheergelderland.nl.

Samenstelling vrijwilligersadviesraad

Bart Klootwijk – voorzitter (werkveld landschapsmonitoring)
Jacqueline van Rooij (werkveld Hoogstambrigades)
Rieny Putmans (werkveld landschapsbeheer Achterhoek en Liemers)
-vacature- (werkveld landschapsbeheer Achterhoek en Liemers)
-vacature- (werkveld landschapsbeheer Vallei en Veluwe)
Ruud Schaafsma (werkveld landschapsbeheer Vallei en Veluwe)
John Heemskerk (werkveld landschapsbeheer Rivierengebied)
Rina Pijnappels (werkveld landschapsbeheer Rivierengebied)
Corien Wessel (werkveld Klompenpaden)
Antoinette Janse (werkveld landgoed- en buitenplaatswerkgroepen)
-vacature- (werkveld boerenlandvogelbescherming)
Wim van Middelaar (werkveld voedselbossen en permacultuur)

Kijk ook eens op: