Raad van toezicht

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft sinds 2016 een raad van toezicht, zodat de functies ‘besturen’ en ‘toezicht houden’ goed gescheiden zijn. De raad van toezicht bestaat momenteel uit 5 personen. Eén van de leden is benoemd op voordracht van de Vrijwilligersadviesraad. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor het houden van toezicht. De raad van toezicht stelt de directeur-bestuurder aan. De directeur-bestuurder behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht voor belangrijke besluiten, zoals de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan.

De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:

Joost van Oostrum
Voorzitter
Nevenfuncties:

 • Burgemeester gemeente Berkelland (bezoldigd)
 • Nevenfuncties uit hoofde van de functie als burgemeester (zie www.gemeenteberkelland.nl)
 • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (incidenteel, bezoldigd)
 • Voorzitter Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, district Oost (onbezoldigd)
 • Lid raad van toezicht De Onderwijsspecialisten (onbezoldigd)
es Eelco Schurer
Lid
Nevenfuncties:

 • Directeur-bestuurder van landgoed De Bockhorst BV te Spankeren (bezoldigd)
 • Zelfstandig rentmeester, Voorst (bezoldigd)
 • Directeur/rentmeester landgoed ’t Medler te Vorden (bezoldigd)
 • Werkzaam bij de rentmeester coöperatie te Zutphen (bezoldigd)
 • Lid bestuur Stichting Doorwerthse Waarden (onbezoldigd)
 • Voorzitter Bronckhorster Kroonjuwelen Beraad (onbezoldigd)
 • Voorzitter Vereniging van Eigenaren Arnhemsestraatweg 28 – 74 te Velp (onbezoldigd)
 WM Willem Meijers
Lid
Nevenfuncties:

 • Senior accountmanager Nationaal Groenfonds (bezoldigd)
 • Lid raad van toezicht stichting Grondbeheer (onbezoldigd)
 • Lid raad van toezicht De Groene Koepel (onbezoldigd)
 JB José Blom
Lid (op voordracht van de Vrijwilligersadviesraad)
Nevenfuncties:

 • Regieverpleegkundige Sutfene (bezoldigd)
 AH Adrie Hottinga
Lid
Nevenfuncties:

 • Lid ledenraad Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de NBV, groep Veluwe Noord (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Instandhouding Meursweide en Meurspark Heerde (onbezoldigd)
 • Coördinator vogeltellingen bij de Vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Epe-Heerde (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Dorpsraad Veessen, Vorchten en Marle (onbezoldigd)

Reglementen

De raad van toezicht heeft de volgende reglementen vastgesteld:
-reglement raad van toezicht
-reglement audit commissie
-reglement remuneratie commissie

Grafheuvel geadopteerd

De raad van toezicht voelt zich betrokken bij de doelen van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Om die reden heeft de raad van toezicht de grafheuvel ‘Kievitsdel’ (gemeente Renkum) geadopteerd. Ze onderhoudt de heuvel zodat deze tastbare herinnering aan de 3.500 jaar oude bewoning van het gebied zichtbaar blijft in het landschap. De grafheuvel is op 5 januari 2019 vrijgesteld van begroeiing. De grafheuvel is eigendom van Multiland Vastgoed BV.

 

Kijk ook eens op: