Bestuur en medewerkers

Arjan Vriend
Directeur-bestuurder

 • Voorzitter managementteam

Nevenfuncties (onbezoldigd):

 • Bestuurslid van Stichting Zeldzame Huisdierrassen

Sander Nijhuis
Hoofd projecten en advies

 • Lid managementteam

Yvonne Bloemena
Medewerker communicatie

Esther van den Berge
Medewerker communicatie
Preventiemedewerker

Freek Aalbers
Projectleider

 • Regiocoördinatie Rivierengebied

Erik van Eek
Projectleider

 • Beheer Klompenpaden

Ruud Borkes
Projectleider/senior adviseur

Eward Timmerman
Projectleider/senior adviseur Gelderse Vallei, Veluwe en IJsselvallei

Saskia Bemer
Projectleider

 • Eerste aanspreekpunt voor landschapsbeheergroepen
 • Eerste aanspreekpunt voor landgoed- en buitenplaatswerkgroepen
 • Eerste aanspreekpunt voor de werkgroep landschapsmonitoring
 • Eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers van Waterschap Vallei en Veluwe
 • Coördinator Natuurwerkdag

Martijn Grievink
Projectleider

 • Eerste aanspreekpunt voor archeologiewachten

Dagmar Kroezen
Projectleider

 • Themacoördinatie Klompenpaden

Boki Luske
Projectleider/ Senior adviseur natuurinclusieve landbouw

Bjorn van As
Projectleider/ Senior adviseur

Petra Verburg
Projectleider/senior adviseur

 • Themacoördinatie ecologie en leefgebieden

Eelke Mol
Projectleider/senior adviseur

Dick Belgers
Projectleider

Annette den Hollander
Aanspreekpunt voor boerenlandvogelwerkgroepen

 

Rosina Verweij
Adviseur/medewerker Klompenpaden

 • Beheer Klompenpaden
 • Aanspreekpunt voor boerenlandvogelwerkgroepen

Lotte Ballering
Adviseur/medewerker Klompenpaden

 • Beheer Klompenpaden

Bo Koning
Adviseur/medewerker Klompenpaden

 • Beheer Klompenpaden

Saskia Glas
Medewerker Klompenpaden

 • Beheer Klompenpaden

Femke Wolthaus
Adviseur

Danja Kempers
Adviseur/medewerker Klompenpaden

 • Beheer Klompenpaden

Birgit Jilesen
Projectmedewerker

Bas Kuipers
Projectmedewerker/ adviseur

Laetitia Bakker
Projectmedewerker/ adviseur

Hella Flikweert
Senior medewerker secretariaat

Eric Jansen
Medewerker secretariaat en beheer routefolders Klompenpaden

Edwin Egging
Administrateur financieel

 

Corina Hendriks
Medewerker secretariaat

Steven Schelling
Administrateur financieel

 • Senior administrateur financieel

Erik Rem, Michel Menning en Dries van der Sluijs
Vrijwilligers gereedschapsdepot

Kijk ook eens op: