Oprichten steenuilenwerkgroep (i.s.m. STONE)

• Oprichten van een nieuwe steenuilenwerkgroep

• U doet uitgebreide kennis op over het herkennen van steenuilen, het biotoop, het maken van scans, nestkasten ophangen en monitoren

Voor wie

Iedereen die geïnteresseerd is in steenuilen en het leuk vindt om actief te worden in een groep
Evt. eigenaren met (met ambities) een steenuilvriendelijk erf
Voorkennis is niet nodig. Groepen werken meestal binnen gemeentegrenzen. Kijk hier voor onze lopende cursussen in uw gemeente.

Programma

Het cursusprogramma bestaat uit 1 theorieavond, 3 praktijkochtenden en 1 praktijkavond

• Theorie 1:          het steenuilvriendelijke erf, de steenuil en zijn biotoop

• Praktijk 1:          maken van steenuilenscans op enkele erven en veilig werken op de ladder
• Praktijk 2:          ophangen en schoonmaken van nestkasten
• Praktijk 3:          monitoring broedsucces, voorlichting aan erfeigenaren

• Praktijkavond:   inventariseren met behulp van geluid

Extra informatie

Boek ‘De Steenuil’, wordt uitgereikt tijdens de eerste theorieavond
Wat u zelf kunt doen voor steenuilen op uw erf
Leer je groen – e-learning speciaal voor vrijwilligers

Kijk ook eens op: