Oprichten poelenwerkgroep

• Oprichten van een nieuwe vrijwillige poelenwerkgroep waar u deel van gaat uitmaken

• Onderhoud van poelen is de voornaamste taak van de groep

• Na afloop van het cursusprogramma heeft u gedegen kennis en kunde om poelen te beheren

• Nadruk in de cursus ligt op het behouden en ontwikkelen van de biodiversiteit in en om poelen

Voor wie

Voor iedereen die het leuk vindt actief te worden in een nieuw op te richten poelenwerkgroep. Bijvoorbeeld poeleigenaren, mensen die een poel willen aanleggen of bewoners zonder eigen poel. Voorkennis is niet nodig. Groepen werken meestal binnen gemeentegrenzen. Kijk hier voor onze lopende cursussen in uw gemeente.

Programma

Het cursusprogramma bestaat uit 5 theorieavonden, 4 praktijkochtenden, 1 terugkomdag (praktijk)

• Theorie 1:       introductie en kennismaking
• Praktijk 1:       bekijken en bespreken verschillende poelen

• Theorie 2:      onderhoud verschillende biotopen
• Praktijk 2:      schonen poel, ecologisch maaibeheer

• Theorie 3:     onderhoud landschappelijke beplanting en aanleg poel
• Praktijk 3:     hakken en zagen, ecologisch maaibeheer

• Theorie 4:      flora en fauna
• Praktijk 4:      scheppen in de poel

• Theorie 5:     ARBO en oprichten groep

• Terugkomdag: terugblik werkzaamheden

Extra informatie

Het boekje ‘Poelen en andere kleine wateren’ wordt uitgereikt bij de start van het cursusprogramma.
Informatiebladen aanleg en onderhoud poelen
Leer je groen – e-learning speciaal voor vrijwilligers

Kijk ook eens op: