Oprichten landschapsbeheergroep

• Oprichten van een nieuwe vrijwillige landschapsbeheergroep waar u deel van gaat uitmaken

• In uw eigen omgeving aan de slag met aanleg, beheer en onderhoud van bosjes, singels, hagen en knot- of eventueel fruitbomen

Voor wie

Iedereen die het leuk vindt actief te worden in een nieuw op te richten landschapsbeheerwerkgroep.
Voorkennis is niet nodig. Groepen werken meestal binnen gemeentegrenzen. Kijk hier voor onze lopende cursussen in uw gemeente.

Programma

Het cursusprogramma bestaat uit 3 theorieavonden, 3 praktijkochtenden, 1 terugkomdag (praktijk)

• Theorie 1:        landschap als basis en introductie landschappelijke beplantingen
• Praktijk 1:        gebiedsverkenning, stilstaan bij streekeigen landschap

• Theorie 2:       aanleg en onderhoud, verwerken van snoeihout en maaisel
• Praktijk 2:       uitleg over gereedschap, zelf aan de slag met knippen, zagen of snoeien van een of twee beplantingstypes

• Theorie 3:      ARBO en veiligheid, werkplanning, oprichten groep
• Praktijk 3:     zelf aan de slag met knippen, zagen of snoeien van een of twee beplantingstypes

• Terugkomdag: terugblik werkzaamheden, bekijken effecten van beheer, vragen bespreken

Extra informatie

Instructiefilmpjes over aanplant en beheer van landschapselementen
Leer je groen – e-learning speciaal voor vrijwilligers

Kijk ook eens op: