Oprichten biodiversiteitswerkgroep

• Oprichten van een nieuwe vrijwillige biodiversiteitswerkgroep waar u deel van gaat uitmaken

• Uitgangspunt is het herstellen en versterken van de biodiversiteit in het cultuurlandschap

• Na afloop van het cursusprogramma heeft u gedegen kennis en kunde hoe u ecologisch beheer kunt toepassen en hoe u bewoners hierover kunt informeren

Voor wie

Iedereen die het leuk vindt actief te worden in een nieuw op te richten biodiversiteitsgroep, zoals:
Bewoners uit de omgeving, mensen die al sporadisch actief zijn als vrijwilliger, overige geïnteresseerden.
Voorkennis is niet nodig. Groepen werken meestal binnen gemeentegrenzen. Kijk hier of er een oprichting van een groep gepland staat in uw gemeente.

Programma

Het cursusprogramma bestaat uit 2 theorieavonden en 2 praktijkochtenden

• Theorie 1:       kleine landschapselementen en biodiversiteit
• Praktijk 1:      ecologisch beheer van houtopstanden (herfst / winter)

• Theorie 2:       opstellen werkplan, oprichten groep, ARBO en veiligheid
• Praktijk 2:       sinusbeheer, maaien met de zeis (zomer)

Extra informatie

Boek ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’ (wordt uitgereikt op de eerste theorieavond)
Informatie over wilde bijen en wat u voor ze kunt doen
Leer je groen – e-learning speciaal voor vrijwilligers

Kijk ook eens op: