Oprichten akkervogelwerkgroep

Foto: Wim Weenink

• Oprichten van een vrijwilligersgroep die in eigen omgeving aan de slag gaat met biotoopverbetering van akkervogels

• Voldoende kennis en kunde opdoen over wensen en voorkeuren van akkervogels, aanplant en inzaaien van overhoekjes en randen

• Deelnemers weten hoe ze grondgebruikers kunnen enthousiasmeren voor akkervogels en biodiversiteit in het algemeen

Voor wie

Iedereen die geïnteresseerd is in akkervogels en het leuk vindt om actief te worden in een groep. Voorkennis is niet nodig. Groepen werken meestal binnen gemeentegrenzen. Kijk hier voor onze lopende cursussen in uw gemeente.

Programma

Het cursusprogramma bestaat uit 1 informatieavond, 2 werkavonden, 2 praktijkochtenden

• Informatieavond:      wat doet een akkervogelwerkgroep, is het wat voor mij?

• Werkavond 1:             inzaaien overhoekjes en akkerranden, uitleg ANLb
• Werkavond 2:            aanplant landschapselementen

• Praktijkochtend 1:   beplanting realiseren
• Praktijkochtend 2:   inzaaiactie

Extra informatie

Alles over boerenlandvogels in Gelderland
Leer je groen – e-learning speciaal voor vrijwilligers

Kijk ook eens op: