Opknapbeurt voor eeuwenoude grafheuvel in Apeldoorn

Liefhebbers van archeologie en landschap opgelet! Op zaterdag 11 februari organiseren we een werkdag in Apeldoorn. De werkdag vindt plaats ten zuiden van Ugchelen bij de Bakenberg waar enkele eeuwenoude grafheuvels liggen. Eén van de grafheuvels kan een opknapbeurt gebruiken, dus jong en oud zijn welkom om een handje mee te helpen. De werkdag start om 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur. We verzamelen langs de Hoenderloseweg ter hoogte van camping De Wapenberg. Zorg zelf voor gepaste kleding en iets te drinken. De activiteit wordt georganiseerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Ook de leden van de Archeologiewacht Apeldoorn werken mee.

Archeologiewacht Apeldoorn

De Archeologiewacht Apeldoorn is een groep vrijwilligers die een paar keer per jaar een zaterdag bij elkaar komt om onderhoud op archeologische terreinen te doen. Op zaterdag 11 februari wordt er gewerkt aan het opknappen van een grafheuvel door takken, jonge bomen en struiken te verwijderen. De wortels van bomen en struiken verstoren namelijk de archeologische sporen onder onze voeten. Een medewerker van SLG geeft vooraf een instructie over veilig werken met gereedschap. Vrijwilligers die zich bij de Archeologiewacht Apeldoorn willen aansluiten zijn van harte welkom. Tijdens de werkdag kunnen belangstellenden zich aanmelden. Dat kan ook bij SLG via info@landschapsbeheergelderland.nl.

Archeologisch erfgoed in de gemeente Apeldoorn

Het Apeldoorns archeologische erfgoed wordt met regelmaat gemonitord op de onderhoudstoestand. Op basis daarvan wordt bepaald wat er aan onderhoud nodig is. Voor het onderhoud op deze terreinen zijn vrijwilligers nodig zodat deze terreinen niet dichtgroeien en zo niet meer zichtbaar zijn voor het publiek. Door de inzet van een Archeologiewacht met vrijwilligers kan het Apeldoorns archeologisch erfgoed bewaard blijven voor de toekomst.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland zorgt voor gereedschap en handschoenen.