(Opfris)cursus weidevogelbescherming

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert samen met de Weidevogelbeschermingsgroep Binnenveld West (WBW) en Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost (WBO) een (opfris)cursus weidevogelbescherming. Deze cursus is bedoeld voor bestaande en eventueel nieuwe weidevogelvrijwilligers, maar ook voor loonwerkers en geïnteresseerde agrariërs die aan weidevogelbescherming doen. De cursus wordt georganiseerd in Wageningen en staat open voor deelname uit heel Gelderland en het Utrechtse deel van het Binnenveld.

Inhoud
Aan de orde komen: vrijwillige weidevogelbescherming, de biologie van weidevogels, weidevogelpopulaties, de landbouw, opsporen en registratie van legsels, beschermingsmaatregelen en de organisatie van het vrijwilligerswerk.

De cursus bestaat uit:
– Avond 1 (basis) 18 maart 20.00 – 22.00 uur: • Vrijwillige Weidevogelbescherming, korte introductie • Biologie van weidevogels • De moderne landbouw
– Avond 2 (basis) 25 maart 20.00 – 22.00 uur: • Zoeken van nesten • Beschermingsmaatregelen • Registratie van gegevens • Organisatie vrijwilligerswerk
– Avond 3 (verdieping) 1 april : 20.00 – 22.00 uur • Gedrag van weidevogels • Werken met gps

De theorie wordt verzorgd door de Gelderse Coördinator Vrijwillige Weidevogelbescherming Karen Hinkamp. Het praktijkgedeelte wordt verzorgd door ervaren weidevogelbeschermers uit diverse groepen en de data hiervoor worden in overleg afgesproken.

Locatie
De cursus vindt plaats bij Biologisch Proef- en leerbedrijf Droevendaal, Kielekampsteeg 32, 6708 PC in Wageningen.

Aanmelding
Aanmelden voor de cursus kan bij Karen Hinkamp of via 026-3537444. Graag opgeven voor 10 maart 2015. Er is een maximum aantal deelnemers van 25 personen.