Ook in Hattem startbijeenkomst voor het oprichten van Zwerfafvalbrigade

Geniet u ook van een mooi landschap? Zonder zwerfvuil is het landschap nog veel mooier en kunnen we er allemaal van genieten. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en ROVA slaan de handen ineen. SLG heeft een nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfvuil ontwikkeld: de oprichting van een Zwerfafvalbrigade. Samen met buurtbewoners regelmatig zwerfvuil opruimen geeft voldoening en is nog gezellig ook! ROVA faciliteert hierbij vanuit het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon.
Op dinsdag 31 januari organiseren SLG en ROVA een informatieavond voor belangstellenden in Vadesto Outdoor Adventure, De Bleek 3 in Hattem. De avond start om 19.30 uur met een kopje koffie of thee. Iedereen is welkom. Komt u ook?

Zwaan-kleef-aan

Tijdens de avond krijgt u een presentatie over landschap in de eigen omgeving. Er is aandacht voor het probleem van zwerfvuil, dat het landschap ernstig ontsiert. Het nieuwe concept van zelfredzame Zwerfafvalbrigades wordt uitgebreid toegelicht, dé oplossing voor een schoner landschap! Het accent ligt hierbij op een positief en een gezamenlijk resultaat: het is leuk om samen met buurtgenoten zwerfvuil op te ruimen en het hoeft niet lang te duren. Iedereen kan het initiatief nemen en je doet alleen mee als je zin en tijd hebt. Zo heb je samen snel resultaat en wordt de eigen omgeving al gauw veel aantrekkelijker. Dat stimuleert anderen om ook aan de slag te gaan en zo ontstaat langzamerhand een zwaan-kleef-aan effect.

Samenwerking Stichting Landschapsbeheer Gelderland en ROVA

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zet zich in voor een vitaal, beleefbaar en herkenbaar streekeigen landschap. SLG is een professionele vrijwilligersorganisatie die ruim 30 jaar bestaat. Op dit moment werkt zij samen met ruim 281 lokale vrijwilligersgroepen met in totaal 8000 vrijwilligers aan een mooi cultuurlandschap in Gelderland. En dat aantal neemt ieder jaar toe.
ROVA verzorgt in Hattem de inzameling van het huishoudelijk afval en zorgt voor een duurzame verwerking ervan. ROVA zet zich in voor een schone samenleving voor nu en voor de toekomst. Het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon dat in 18 ROVA-gemeenten, waaronder de gemeente Hattem, wordt gevoerd, wil zwerfvuil voorkomen en bestrijden door onder andere educatie en voorlichting. Inwoners die zelf zwerfvuil willen opruimen worden hierbij gefaciliteerd.

Beide organisaties slaan de handen ineen om in Hattem zwerfafval te bestrijden.

Kijk ook op www.mooi-schoon.nl.