Ook eerste kievitsei in Gelderland gevonden!

Op 11 maart is naast Gooswilligen te Scherpenzeel het eerste kievitsei in Gelderland gevonden. Deze vondst is om 16.00 uur bij ons gemeld. Het ei is gecontroleerd en er is vastgesteld dat het een vers ei is.

De vinder, Dick van Veldhuizen van de Weidevogelbeschermingsgroep “De Kiewiet” uit Scherpenzeel, heeft het ei gevonden op een maisperceel in DSC00249bwScherpenzeel. Met het vinden van dit kievitsei is het Gelderse weidevogelseizoen 2015 begonnen. De bij ons aangesloten weidevogelvrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Kievit onder druk in Nederland
Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar door de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding. Bescherming van nesten is daarom nodig. Ook is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen te groeien en volwassen te worden. Dat kan kruidenrijk grasland zijn, maar ook bouwland met niet beteelde randen.

450 vrijwillige weidevogelbeschermers
We ondersteunen circa 500 vrijwilligers van 34 weidevogelgroepen in Gelderland die actief zijn met het beschermen van weidevogels. Voor deze vrijwilligers organiseren we cursussen over bescherming en monitoring. Ook schaffen we materialen aan en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding. De weidevogelbeschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden. Door om een nest heen te maaien, of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels een kans om rustig te broeden.
In 2014 hebben de Gelderse weidevogelvrijwilligers maar liefst 5.500 weidevogelnesten beschermd.

Vrijwilligers belangrijk voor effectief weidevogelbeheer
Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook de ogen in het veld om te weten waar het beheer dat jaar moet worden aangepast om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. Samenwerking van alle betrokkenen is dan ook een van de randvoorwaarden voor effectief weidevogelbeheer.

 

 

Ook interessant

Geert Bouwman en Geert Tijssen, vrijwilligers van de werkgroep Ommetje Steenoven en Hofstedepad

Het Steenoven- en Hofstedepad: een nieuwe wandelroute in Angeren en Huissen

Onderhoudskoffer gereedschappen

AHN kaart handige tool voor boomgaard inventarisatie

Plantmateriaal bestellen voor vrijwilligers

hoogstamfruit

Lienden, Lingemeer en Ommeren in het Groen

Winssense vrijwilligers schenken een echte ‘Haneman’

Knotgroep Heerde

Nieuwe knotgroep Heerde aan het werk

Doe mee aan Huissen Angeren in ’t groen