Ontwikkelingen megastal Wichmond

De ontwikkelingen rondom de mogelijke realisatie van een megastal in onze provincie zijn inmiddels landelijk nieuws. Hoewel wij normaal gesproken ons afzijdig houden van actie voeren of stelling nemen en er bewust voor kiezen om vooral achter de schermen aan de lobby voor landschap te werken, hebben we bij deze kwestie besloten de actie tegen de komst van de megastal openlijk te steunen.
Reden hiervoor is dat de realisatie van een dergelijk complex een enorme inbreuk veroorzaakt in het cultuurlandschap tussen Zutphen en Vorden. Dat gaat ons zeer aan het hart. Een dergelijke ontwikkeling in het kleinschalige cultuurlandschap, waar wij samen met bewoners en vrijwilligers aan werken, past naar onze mening niet bij de aard en de schaal van dit landschap.

Op de website http://www.tekenvoorjouwlandschap.nl/ kunt u ook de petitie tekenen.