Online Bijeenkomst Landschapsmonitoring

De werkgroep landschapsmonitoring brengt jaarlijks een klein deel van het cultuurlandschap van Gelderland in kaart. Dit maakt onderdeel uit van het landelijk Monitoring Landschapselementen. Elk jaar wordt een gebied van 1000 hectare vanaf de openbare weg in kaart gebracht door de werkgroep. Om de 5 jaar wordt ditzelfde gebied opnieuw gemonitord om de veranderingen in kaart te brengen.

Waarom het landschap monitoren?

We willen weten hoe het landschap zich ontwikkelt. Met de resultaten van dit systematische onderzoek vragen we landelijk en provinciaal aandacht voor het behoud van het karakteristieke landschap. Het gaat onder andere om houtwallen, houtsingels, hoogstamboomgaarden, knotbomenrijen, hagen, struweelranden, geriefhoutbosjes en poelen.

Op dit moment zijn 3 vrijwilligers actief, we hopen de groep te kunnen uitbreiden met tenminste 3 vrijwilligers. Heb je interesse in landschapsmontoring of wil je meer weten? Klik hier voor de vacature en meer informatie.

Online bijeenkomst

Voor geïnteresseerden in landschapsmonitoring bieden we ook deze online bijeenkomst aan. Tijdens de bijeenkomst leggen we uit wat de landschapsmonitoring inhoudt en waarom we dit doen. Ook vertellen leden van de huidige werkgroep landschapsmonitoring over hun werkzaamheden en ervaringen. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 februari om 20.00 uur. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.