Onderhoudsbeurt voor eeuwenoude grafheuvels in Apeldoorn

Liefhebbers van archeologie en landschap opgelet! Op zaterdag 29 september organiseren we een werkdag in Apeldoorn. De werkdag vindt plaats in het Spainkbos (Heuvellaan). Drie jaar geleden zijn de daar gelegen grafheuvels ook al aangepakt door de vrijwillige archeologiewacht, maar ze kunnen weer een onderhoudsbeurt gebruiken. Jong en oud zijn welkom om een handje mee te helpen. De werkdag start om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur.  Zorg zelf voor gepaste kleding en iets te drinken. De gemeentearcheoloog Masja Parlevliet geeft vooraf een toelichting. De activiteit is een initiatief van gemeente Apeldoorn, Erfgoedplatform Apeldoorn en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Bomen en struiken verwijderen

Op zaterdag 29 september wordt er gewerkt aan het onderhouden van grafheuvels door takken, jonge bomen en struiken te verwijderen. De wortels van bomen en struiken verstoren namelijk de archeologische sporen onder onze voeten. De gemeentearcheoloog Masja Parlevliet geeft vooraf een toelichting over het beheer van dit bijzondere erfgoed en het ontstaan ervan.

Archeologisch erfgoed in de gemeente Apeldoorn

Het Apeldoorns archeologische erfgoed wordt met regelmaat gemonitord op de onderhoudstoestand. Op basis daarvan wordt bepaald wat er aan onderhoud nodig is. Voor het onderhoud op deze terreinen zoeken we nog vrijwilligers voor de archeologiewacht, zodat deze terreinen niet dichtgroeien en zo niet meer zichtbaar zijn voor het publiek. Door de inzet van vrijwilligers kan het Apeldoorns archeologisch erfgoed bewaard blijven voor de toekomst. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Ad Smulders, coördinator archeologiewacht Apeldoorn of via 06-30746646. Noteer alvast in je agenda: de volgende werkdag vindt plaats op zaterdagmiddag 17 november 2018.

Ook interessant

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Hattem

Laorns Enkenpad: eerste Klompenpad in wandelgemeente Lochem

Doe inspiratie op voor het voorjaar in Landschapsnieuws!

Feestelijke opening van Klompenpad Kids in Nijbroek

Informatieavond over patrijzen, boerenlandvogels en vrijwilligerswerk

Vrijwilliger Jack van Dongen vindt opnieuw eerste kievitsei in Gelderland

Vondst eerste kievitsei is de start van het weidevogelseizoen 2022