Nieuwe voorzitter van de raad van toezicht

Joost van Oostrum (48 jaar) is op 22 december 2017 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Hij volgt Free Hoving (64 jaar) op, die in verband met de verhuizing naar zijn geboortestreek in Noord-Nederland, is teruggetreden uit de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de stichting en vormt een sparring partner voor Arjan Vriend, onze directeur-bestuurder.

Sterk voor biodiversiteit

Als burgemeester van de gemeente Berkelland heeft Van Oostrum zich de afgelopen tijd sterk gemaakt voor de biodiversiteit in het agrarisch landschap. Hij heeft het (illegaal) agrarisch gebruik van gemeentegrond en de aantasting van landschapselementen aan de kaak gesteld. De gemeente wil deze grond inzetten ten behoeve van de verhoging van de landschapskwaliteit en de biodiversiteit. Directeur-bestuurder Arjan Vriend: ‘Ik ben verheugd over de benoeming van Joost van Oostrum. Hij heeft laten zien dat hij zijn best doet om ons landschap waardevoller te maken. En hij heeft flink wat bestuurlijke ervaring en een groot netwerk’. Joost van Oostrum: ‘Ik zet me de komende jaren graag als toezichthouder in voor Stichting Landschapsbeheer Gelderland, een stichting die een belangrijke rol vervult voor het cultuurlandschap in Gelderland.’

Van studie biologie tot burgemeester

Joost van Oostrum is een Nederlands politicus van de VVD. Sinds 4 juli 2014 is hij burgemeester van de gemeente Berkelland. Hij heeft biologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en studeerde daar af in 1993. Van 1998 tot 2002 was Van Oostrum raadslid en van 2001 tot 2007 wethouder in de gemeente Houten en van 2003 tot 2007 was hij Statenlid in de provincie Utrecht. Van 2007 tot 2014 was hij burgemeester van de gemeente Rhenen.

Foto: Joost van Oostrum (links) en Free Hoving (rechts)