Netwerk Groene Vrijwilligers

Wij bieden ondersteuning aan heel veel vrijwilligersgroepen in heel Gelderland. We lenen scherpe handgereedschappen uit, informeren over nieuwe ontwikkelingen en geven cursussen. In sommige gemeenten kunnen we wat extra’s doen door echt maatwerk te leveren in het Netwerk Groene Vrijwilligers. We gaan met vrijwilligers in gesprek en organiseren bijeenkomsten waarin mensen van verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten en bieden extra cursussen of praktische ondersteuning in de eigen buurt.

Stadsecoloog in Doetinchem

De wensen en behoeften van de vrijwilligersgroepen kunnen per gemeente of regio verschillen, maar we zien ook overeenkomsten. In Doetinchem zijn we al iets langer bezig, hier bleek behoefte te zijn aan een vast aanspreekpunt voor de vrijwilligersgroepen. De gemeente heeft inmiddels een stadsecoloog aangesteld, pure winst voor de groene omgeving in Doetinchem!

Meedenken over biodiversiteit

In Berkelland krijgen de deelnemers de kans mee te denken met het biodiversiteitsbeleid van de gemeente. Ook horen we de vraag: wie doet dit vrijwilligerswerk als ik het niet meer kan? En hoe blijft de kennis van onze mensen behouden? Veel actievelingen in het landschap zijn 60-plus. Samen gaan we zorgen voor nieuwe aanwas van de groepen door meer mensen bekend te maken met deze vorm van vrijetijdsbesteding.

Krachten bundelen

Het Netwerk Groene Vrijwilligers bestaat uit iedereen die zich actief bezighoudt met bijvoorbeeld weidevogels, vlinders of vleermuizen tellen en beschermen, landschapselementen of oevers onderhouden, natuureducatie of het onderhoud van wandelpaden zoals de Klompenpaden. De komende jaren gaan we in meer gemeenten in gesprek om de krachten van groene vrijwilligers lokaal te bundelen. Samen bereiken we meer!

Meer informatie

Meer informatie voor gemeenten: neem contact op met je contactpersoon/regiocoördinator bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Klik hier voor meer informatie en contactgegevens.

Kijk ook eens op: