Netwerk Groene Vrijwilligers Doetinchem

Binnen de gemeente Doetinchem zijn zo’n 15 grotere en kleinere groene vrijwilligersgroepen actief in het landschap. In het buitengebied of binnen dorpskernen zetten zij zich in voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen etc. Namens de gemeente Doetinchem kan SLG met het meerjarig project Netwerk Groene Vrijwilligers extra ondersteuning bieden aan deze groene vrijwilligers(groepen) om ze nog succesvoller te maken.

Ondersteuning vrijwilligersgroepen

SLG biedt ondersteuning aan steeds meer vrijwilligersgroepen in heel Gelderland. We lenen scherpe handgereedschappen uit, informeren over nieuwe ontwikkelingen en geven cursussen. In de gemeente Doetinchem kunnen we wat extra’s doen door echt maatwerk te leveren in dit netwerk van groene vrijwilligers. We gaan met vrijwilligers(groepen) in gesprek en organiseren bijeenkomsten waarin mensen van verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten en bieden extra cursussen of praktische ondersteuning in het veld.

Programma

Met het project Netwerk Groene Vrijwilligers biedt SLG in samenwerking met de gemeente Doetinchem de komende jaren diverse activiteiten aan. Hieronder een korte toelichting op het programma.

(Thematische) netwerkbijeenkomsten

Jaarlijks organiseren we een (thematische) netwerkbijeenkomst voor en door groene vrijwilligers uit de gemeente Doetinchem. Onderdelen van deze bijeenkomst zijn uitwisseling van kennis, ervaringen van projecten en activiteiten, inventarisatie praktische wensen, werving van nieuwe vrijwilligers en promotie van het vrijwilligerswerk, etc. Dit koppelen we aan een aansprekend inhoudelijk onderwerp.
Tevens pakken we wensen en kansen op, die voortvloeien uit deze netwerkbijeenkomsten. Het kan gaan om een gezamenlijke training, pr-activiteiten om meer vrijwilligers te werven, opleiden van mentorvrijwilligers, een cursusaanbod op maat of alle groepen letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten met locaties en werkresultaten.

  • Bijeenkomst Netwerk Groene Vrijwilligers Doetinchem op 15 oktober 2021

Maatwerktrainingen en cursussen

Jaarlijks organiseren we een trainings- en cursusprogramma om de kennis van aanleg en beheer van landschapselementen te vergroten, de biodiversiteit te versterken bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk en er is een specifiek onderdeel voor gereedschappen en gereedschapsonderhoud. Gedurende deze training besteden we bij alle onderdelen aandacht aan Arbo en veiligheid, groepsbinding en groepsversterking.

  • Cursus Verdieping van het Landschap op woensdagavond 7 april 2022 van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag 16 april 2022 om 10.00 uur (verzamelplek wordt nog bekend gemaakt). Aanmelden is niet meer mogelijk.
    Tijdens de theorieavond in het Koningin Beatrixcentrum in Wehl worden het ontstaan van het Doetinchemse landschap, landschapstypen en bijbehorende landschapselementen behandeld. Daarnaast gaan we het hebben over aanleg, beheer en herstel van verschillende landschapselementen. Tijdens de praktijkochtend gaan we de landschapselementen in de omgeving van Doetinchem bekijken. Er kunnen zich maximaal 15 personen opgeven.
  • Cursus Bosmaaien in Natuurpark Overstegen op vrijdag 10 juni 2022 van 09.30 tot 13.30 door Jan Polman. Meld je hier aan.
    Tijdens deze cursus komt de basis van het werken met de bosmaaier aan bod. Onder andere onderhoud, veilig werken en het maaien van gras en kruidachtige begroeiingen wordt besproken en geoefend. Er kunnen zich maximaal 8 personen opgeven

Ondersteuning bij de jaarlijkse vrijwilligersdagen

Vrijwilligersgroepen kunnen nieuwe vrijwilligers werven door mee te doen aan de landelijke Natuurwerkdag op de 1e zaterdag van november. We helpen vrijwilligersgroepen om succesvol deel te nemen aan deze themadagen.

Maatwerkadvies aan vrijwilligersgroepen

Vrijwilligersgroepen die deelnemen aan het netwerk kunnen van onze adviseur maatwerkadvies en informatie krijgen over bijvoorbeeld aanplant, gereedschapsgebruik, beheer, inrichting van kleine terreintjes en veilig en deskundig werken etc.

Lenen basisgereedschap

Ook lenen we aan vrijwilligersgroepen van het netwerk gratis basisgereedschap uit bijvoorbeeld voor een eenmalige activiteit ten behoeve van het landschap.
Onder basisgereedschappen verstaan wij het handgereedschap en de daarbij behorende persoonlijke beschermingsmiddelen.
Contactgegevens projectleider: Annelies Kok, a.kok@landschapsbeheergelderland.nl

Vrijwilligersnetwerk

Er zijn vele vrijwilligers actief in de gemeente Doetinchem. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. Bekijk welke groepen actief deel nemen aan het Netwerk Groene Vrijwilligers Doetinchem (wordt nog aangevuld).

Handige linkjes

Kijk ook eens op: