Natuurwerkgroep Voorst

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Natuurwerkgroep Voorst is actief met het beheren van grote en kleine landschapselementen in het buitengebied van Voorst. De natuurwerkgroep voorst werkt voor een over groot deel op het landgoed Beekzicht de werkgroep komt op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur bij elkaar de groep bestaat uit 15 personen M/V.

Werkseizoen 2020/21

10 Oktober – Bio Vitalis Voorst hengelderweg 6 Voorst.(knotten snoei opslag.)

14 November – Poel Oude Watermolen camping de Adelaar Voost.(poel, grasmaaien, snoei.)

19 December – Kerkenpad/klompenpad Voorster klei start achter NH kerk Voorst.(knotten, poelen, snoei, grasmaaien.)

16 Januari’21 Gagelven Bospad inlopen naar open plek vanaf T splitsing landweg, Watergatstraat, Voorst.
(snoeiwerkzaamheden verwijderen van berken)

13 februari – Boomgaard Boerderijwinkel De Kolke klarenbeekseweg 30 Voorst. snoei hoogstam/halfstam fruitbomen.

13 maart – Kerkenpad/klompenpad Voorster klei start achter NH kerk Voorst.(knotten, poelen, snoei, grasmaaien, bruggen onderhoud
onder voorbehoud insectenhotels plaatsen en banken plaatsen )

10 april – start Biodiversiteitsproject gemeente voorst project in voorbereiding.

15 mei – excursie natuurproject Markenwadden

Iedereen is van harte welkom , ook voor een dag lekker werken in de natuur.

Meer informatie

Info over de Natuurwerkgroep Voorst en/of deelnemen aan hun activiteiten mail/bel ons gerust.

Coördinatoren zijn Ewald Vredegoor en Marcel Vredegoor
Mail adres natuurwerkgroepvoorst@outlook.com
0622618839 / 063083828

———————————————————————————————————–
———————————————————————————————————–